Dystrybucja

Wydanie – czerwiec 2020:

      • Portal Ezo-ogłoszenia – www.ezo-ogloszenia.pl – 1400 użytkowników
      • Forum Wrota Rozwoju – www.wrotarozwoju.pl – 2600 użytkowników
      • 4 000 użytkowników (do tylu użytkowników internetu zostanie wysłana informacja o ukazaniu się nowej gazetki).